Ramaderia sostenible i de precisió: arriben les granges intel·ligents

Lleida és el rebost de Catalunya. Lleida és el camp de Catalunya. Tòpics reals, diria el clàssic. Però sobretot sobretot Lleida és la granja de Catalunya, i no només de Catalunya sinó d’una bona part del nordest de l’Estat.

La ramaderia constitueix el gruix de la producció final agraria i bona part del producte interior brut de les terres de Lleida. Així que no podem descuidar ni un pèl aquesta font de riquesa –i de preocupacions quan es tracta del residus ramaders- de les nostres comarques. I no la descuida pas el mateix sector ni els professionals implicats, com ho demostra el nivell de modernització i tecnificació de les explotacions ramaderes lleidatanes. Tan és així que ja podem parlar obertament de ramaderia de precissió, de granges intel·ligents, fins i tot de ramaderia 4.0 i, el que és més important, de ramaderia intensiva però sostenible, un model que Lleida lidera sense cap mena de dubte.

Estem doncs davant del concepte global ‘smartfarm’, de ramaderia intel·ligent, al que avui volem dedicar el nostre programa. I ho farem amb persones directament implicades en aquesta ramaderia tecnológica i de precissió des del camp de la investigació aplicada, professionals que treballen a l’Escola d’Agrònoms, com Gerardo Blanco, professor associat de Producció Animal de la Universitat de Lleida.