Coordinadors de mobilitat

Coordinadors de Mobilitat del Grau:
Biotecnologia: Mercè Balcells    
Ciència i Salut Animal: Javier Álvarez
Ciència i Tecnologia d'Aliments: Joaquim Giner
Enginyeria Agrària i Alimentària: Javier Arántegui
Enginyeria Forestal: Rosario Fanlo   
 
Coordinadors de Mobilitat del Màster:
Enginyeria Agronòmica: Estanislau Fons 
Enginyeria de Forest: Jorge Alcázar