Defensa presencial/virtual TFG-TFM

Mesures excepcionals per a la defensa del Treball de Final de Grau (TFG) i Treball Final de Màster (TFM):

 Vegeu la Normativa al web del vostre grau, a l'apartat: Pla d'Estudis/Treball Final de Grau