Defensa presencial/virtual TFG-TFM

Mesures excepcionals per a la defensa del Treball de Final de Grau (TFG) i Treball Final de Màster (TFM):