Biblioteca de l'ETSEA

Localització: Edifici 3. Planta baixa
Horari: de 9 a 21 h., de dilluns a divendres
Telèfon: 973 70 2516 / 973 70 2803
E-mail Biblioteca: etsea@sbd.udl.cat
Accés web
Sessions de Formació Biblioteca de l'ETSEA

 


Cap de Biblioteca

Elionor Vilalta Benet
e-mail: etsea@sbd.udl.cat
Telèfon: 973 70 2516
Fax: 973 23 82 64

Equip de Biblioteca

Núria Bernaduca
e-mail: bibetsea@sbd.udl.cat
Telèfon: 973 70 2803

Rodolf González
e-mail: bibetsea2@sbd.udl.cat
Telèfon: 973 70 2916

Montse Farré
e-mail: bibetsea1@sbd.udl.cat
Telèfon: 973 70 2916

Montse Safont
e-mail: montses@sbd.udl.cat
Telèfon: 973 70 2803

Esther Duaigües
e-mail: etseapubli@sbd.udl.cat
Telèfon: 973 70 2803

Blanca Coca
e-mail: bcoca@sbd.udl.cat
Telèfon: 973 70 2916