Servei d'Informàtica

Aules d'informàtica:

Ubicació Llocs de treball Sistema operatiu
Edif. Principal (*Sala d'Usuaris) 47 Windows 8.1
Edif. Principal (Aula 1) 38 Windows 8.1
Edif. Principal (1.12) 18 Windows 8.1
Edif. 4 (1.02.1) 40 Windows 8.1
Edif. 4 (1.02.2) 25 Windows 8.1


* La Sala d'Usuaris es troba en l'edifici A, 2a planta i l'horari d'obertura és de 9 a 20 h de dilluns a divendres.

Per fer la reserva d'una aula d'informàtica heu d'accedir al Campus Virtual, anar a l'apartat Intranet del menú de l'esquerra, llistat d'utilitats i finalment Gestió d'Espais Comuns (GEC).


Responsable del Servei d'Informàtica

Josep Ramon Peguera
e-mail: josepramon.peguera@udl.cat
Telèfon: 973 70 2602

Servei d'Informàtica

Juan Manuel Rueda
e-mail: juanmanuel.rueda@udl.cat
Telèfon: 973 70 2518

Montse Subias Nogués
e-mail: montse.subias@udl.cat
Telèfon: 973 70 2598