Programes de mobilitat per a estudiants

 On vols anar?      
Dos mesos Un o dos semestres Un curs  acadèmic
A una Universitat de parla catalana Programa Drac    
A una Universitat d'Espanya     Programa SICUE
A una Universitat d'Europa   Programa Mobilitat Erasmus Doble titulació amb la Universitat de Cranfield (Regne Unit)
A una Universitat de Llatinoamèrica (mestratges i doctorats) Pablo Neruda  
A una Universitat del món (ha de tenir conveni amb la UdL) Summer internships a Universitats d'EE.UU. Programa de Mobilitat Propi de la UdL Programa Vulcanus (Japó)
"UdL"
Programa STELLA Junior (pràctiques)
A una empresa Convenis educatius Universitat-Empresa
Erasmus Pràctiques  Beques i ajuts


  Per veure altres beques i ajuts feu click aquí.