Presentació ETSEA

Presentació de l'Escolta Tècnica Superior d'Enginyeria Agraria de Lleida