Inici > Home > Studies > Masters

Masters

POSTGRADUATE IN AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

Masters in Agronomic Engineering
Masters in Soil and Water Management
Masters in Management and Innovation in the food Industry

Masters in Plant Breeding
Masters in Integrated Pest Management
Masters in Swine Health and Production

POSTGRADUATE IN MULTIFUNCTIONAL MANAGEMENT OF FORESTRY SURFACES

European Forestry Master
MSc in Integrated Planning for Rural Development and Environmental Management
Erasmus Mundus MSc in Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (MEDFOR)


POSTGRADUATE IN AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

Masters in Agronomical Engineering

This Master has the aim of training professionals for the agrifood sector with the necessary professional competences of an Agronomical Engineer.
The Master is structured as a set of scientific and professionally oriented compulsory credits lasting one academic year.
The students will develop general and specific competences different from graduates in the agrifood branch.
The professional profile is designed to create professionals for the agrifood sector with a greater managing and planning capacity as well as an ability
for designing, drawing up projects, innovating and researching.
Training in these competences will be complemented with a scientific and technical deepening in one of the fields of agrifood specialisation (Plant production, Animal production,
Agrifood industries, Rural engineering, Environmental management Agricultural economics).


Màster oficial en Gestió de Sòls i Aigües


L’objectiu central del màster és la formació en els principis i mètodes de gestió de sòls i aigües, que proporcionin les condicions físiques i la disponibilitat d’aigua i nutrients adients per al desenvolupament i la producció econòmica de conreus, i evitin la degradació del medi i protegeixin les funcions ambientals d’ambdós recursos. Les possibilitats professionals que s'obren en acabar el màster poden ser la recerca, la formació o la feina en administracions o en el sector privat.
Interuniversitari amb: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pública de Navarra


Màster oficial en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
 

Amb aquest màster es pretén formar uns titulats en una vessant eminentment tècnica i molt lligada a la realitat del sector, i per això es planteja com a màster professionalitzador. Aquests professionals hauran de ser competents com a gestors de la qualitat i el bon funcionament de la indústria, i alhora hauran de saber dinamitzar la part més innovadora de l’empresa en un entorn fortament competitiu


Màster oficial en Millora Genètica Vegetal

L'objectiu del màster és que els alumnes: comprenguin els principis de la millora vegetal moderna, incloent la genòmica, coneguin els diferents processos de selecció i millora i avaluar els avantatges i inconvenients de cadascú segons les característiques de les espècies conreades, els objectius de la millora i les condicions ambientals, aprenguin com integrar en un programa de millora les tècniques convencionals i els mètodes més recents que contribueixen a una major eficàcia en els processos de selecció i en el desenvolupament de noves varietats i sàpiguen dissenyar un programa de millora d'una espècie determinada per les condicions pròpies d'un país o regió segons uns objectius específics.

Hi participin També l'Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa (IAMZ)


Màster oficial en Protecció Integrada de Cultius

El màster de Protecció Integrada de Cultius respon a la necessitat de l'agricultura de disposar de professionals capaços de prendre les decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també es necessiten investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. Per aquestes raons, els estudiants del màster poden seguir un itinerari professional, orientat bàsicament a l’exercici professional, o un itinerari d’i nvestigació, amb èmfasi en els mètodes propis de la investigació científica.

Interuniveristari amb la Universitat Jaume I


Màster oficial en Sanitat i Producció Porcina
 

L'objectiu del màster és formar tècnics que contribueixin a la cadena de producció porcina, la base d'un sistema de producció eficaç (a nivell tècnic i econòmic), utilitzant tècniques de producció respectuoses amb el medi ambient i el benestar dels animals.

Els objectius formatius estan dirigits a fer que l'alumne adquireixi unes competències i un perfil professional determinats. Algunes d'aquestes competències són: fer l'anàlisi i el diagnòstic de les instal·lacions, allotjaments i equips necessaris per a la producció porcina; fer auditories amb relació a les condicions de benestar dels animals; planificar programes d'alimentació; fer el diagnòstic i l'avaluació de les dades de gestió tècnica, econòmica i sanitària; planificar el programa de prevenció i eradicació de malalties, i dissenyar i analitzar estudis epidemiològics.

Interuniversitari amb Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Saragossa i Universitat Complutense de Madrid


POSTGRAU EN GESTIÓ MULTIFUNCIONAL DE SUPERFÍCIES FORESTALS

Màster oficial en European Forestry 

Els objectius formatius d'aquest màster pretenen que l'alumne conegui el mercat forestal europeu, comprengui els diferents sistemes ecològics forestals, el seu funcionament i les seues implicacions en la societat i, en definitiva, accedeixi a un treball en empreses europees amb seu a diferents països, en l'Administració pública europea i ONG. Per això, els objectius que es plantegen oferiran una formació específica, que donarà als alumnes competències en l'ús de programes informàtics específics de l'ambient forestal, en l'anàlisi i valoració de les implicacions mediambientals a la seua activitat professional i en la creació i coordinació de grups de treball transnacionals. Els alumnes també hauran d'adquirir la capacitat per moure's en diferents àmbits culturals i conèixer diferents llengües, així com la capacitat per mantenir un aprenentatge continu en els nous avenços tecnològics.

Interuniversitari amb:

-          Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences (AgroParistech ENGREF), França,

-          University of Eastern Finland (UEF), Joensuu, Finlàndia (universitat coordinadora),

-          University of Freiburg, Alemanya, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU),

-          Suècia Wageningen University, Països Baixos,

-           University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna(BOKU), Àustria


Màster oficial en Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental

L'objectiu del màster és que els alumnes: coneguin les bases que regeixen el comportament dels sistemes i els seus corresponents subsistemes físic, socioeconòmic, legal i institucional, és familiaritzin amb els mètodes i tècniques aplicables en les diferents etapes d'un projecte de planificació rural, sàpiguin proposar alternatives d'ús del sòl en diferents condicions i avaluar la viabilitat i conveniència d'implantació de les mateixes i que adquireixin una experiència directa en la resolució de problemes específics que es presenten als experts implicats en programes de desenvolupament rural i en la gestió del medi ambient en el món rural

El curs té una orientació pràctica i està concebut per proporcionar als participants coneixements sobre les característiques de diversos ecosistemes rurals i naturals mediterranis i la comprensió dels problemes bàsics de la gestió dels recursos i del desenvolupament rural mitjançant un enfocament de sistemes. Els problemes de planificació rural es consideren en el context de l'actual marc socioeconòmic regional, nacional i internacional.

Hi participa També l'Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa (IAMZ) 


 
Last modified: 27/11/2014
Imprimir Enrera Pujar


Home | Accessibility | About this web | Site map | Disclaimer | Contact
© 2011 ETSEA - Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191, E-25198 Lleida - Tel. +34 973 702 500 - All rights reserved