El valor de la recerca de l’ETSEA per la UdL

Els recursos públics per a recerca captats a l’ETSEA, comparats amb el que es capten a la UdL, son:

image008




Els privats son:

image009




Els resultats de la recerca feta a l’ETSEA, comparats amb els resultats de la UdL, son:

image010



tesis



Segons el rànking de la Universitat de Granada, la UdL destaca en el camp de les Ciències agràries i en la disciplina de Ciència i tecnologia dels aliments.

UGR