Grups de recerca

Actualment hi ha 19 grups de recerca dins i entre els departaments de l'ETSEA. Aquests grups de recerca es distingeixen pel Govern català amb una investigació reconeguda.

Grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya (2017)

Podeu trobar més informació sobre els projectes de recerca i els resultats d'aquests grups a la base de dades GREC. A continuació, es mostra un resum dels principals descriptors de cada grup.

- Agronomia i Medi Ambient en Sistemes Agrícoles Mediterranis
 
- Agronomia i Millora del Rendiment i Qualitat de Cultius Extensius
 
- Biotecnologia Agrària/ Agricultural Biotechnology
 
- Control de Plagues Agrícoles i Forestals
 
- Fisicoquímica Ambiental
 
- Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS)
 
- Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió (GRAP)
 
- Grup de recerca en fertilitat i manteniment de la gestació en vaquí de llet
 
- Grup de recerca en Porcí
 
- Malherbologia i Ecologia Vegetal
 
- Postcollita
 
- Producció Forestal
 
- Sòls i Aigües
 
- Tecnologies Innovadores per a l'Obtenció d'Ingredients i Productes Alimentaris
 
- Unitat de Tecnologia de Productes Vegetals
 
- Gestió i Anàlisi Multiescala de biodiversitat i serveis ambientals als Sistemes forestals i agrícoles sota canvi global (GAMES)
 
- Ecologia evolutiva, comportament i conservació de la biodiversitat
 
- Interaccions Planta-Microorganisme-Vector
 
- Nutrició i Sistemes Ramaders Sostenibles