Grups de recerca

Grups de recerca consolidats per la Generalitat de Catalunya (2014)

 

http://webgrec.udl.cat/cgi-bin/3DADREC/crgrup.cgi?CC_CRDG:1:CRDGNOMVIS=grc&IDI=CAT&BOTOLLISTA=S

 

http://webgrec.udl.cat/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?PID=&IDI=CAT&PAR=ECECICBI

Ecologia evolutiva, comportament i conservació de la biodiversitat

- Agronomia i Medi Ambient en Sistemes Agrícoles Mediterranis
 
- Agronomia i Millora del Rendiment i Qualitat de Cultius Extensius
 
- Biotecnologia Agrària/ Agricultural Biotechnology
 
- Control de Plagues Agrícoles i Forestals
 
- Fisicoquímica Ambiental
 
- Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS)
 
- Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió (GRAP)
 
- Grup de recerca en fertilitat i manteniment de la gestació en vaquí de llet
 
- Grup de recerca en Porcí
 
- Malherbologia i Ecologia Vegetal
 
- Postcollita
 
- Producció Forestal
 
- Sòls i Aigües
 
- Tecnologies Innovadores per a l'Obtenció d'Ingredients i Productes Alimentaris
 
- Unitat de Tecnologia de Productes Vegetals