ETSEA: innovació agroalimentària


El concepte (6è Programa Marc de la UE) "de l’explotació a la taula" (From farm to fork), estratègic pel sector agroalimentari, és una realitat a l’ETSEA ja que s’hi concentren grups de recerca sobre tots els elements clau de la producció primària (vegetal i animal), sobre els principals temes de la indústria alimentaria i sobre els diferents elements que intervenen en la comercialització o venda i en la distribució fins als consumidors.

image001 


La innovació és clau per la competitivitat i aquesta per l’exportació.

image006 


El sistema català d’innovació es va definir en quatre elements, dels quals tres (la recerca, el desenvolupament i la formació) conflueixen a l’ETSEA. A Lleida es troba un POL d’INNOVACIÓ AGROALIMENTÀRIA, d'acord amb la definició
dels 10 pols de competitivitat de Catalunya que va fer el govern de la Generalitat.

 image007Recopilació d'informació: Dr. Pedro Elez Martínez, Departament de Tecnologia d’Aliments de la UdL