Coordinadors pràctiques en empresa o externes (Practicum)

TITULACIÓ COORDINADOR TELÈFON E-MAIL
Grau en Biotecnologia Mercè Balcells 973 70 2841 merce.balcells@udl.cat
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària Àstrid Ballesta 973 70 2566 astrid.ballesta@udl.cat
Grau en Enginyeria Forestal Jorge Alcázar  973 70 2675  jalcazar@macs.udl.cat
Doble Grau en Enginyeria Forestal i en Conservació de la Natura
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments Isabel Odriozola 973 70 2616 isabel.odriozola@udl.cat
Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal Ramon Armengol 973 70 6451 ramon.armengol@udl.cat
Màster en Enginyeria Agronòmica Àstrid Ballesta 973 70 2566 astrid.ballesta@udl.cat
Màster en Sanitat i Producció Porcina Esther García 973 00 2884 esther.garcia@udl.cat