Coordinadors pràctiques en empresa o externes (Practicum)

TITULACIÓ COORDINADOR TELÈFON E-MAIL
Grau en Biotecnologia Mercè Balcells 973 70 2841 balcells@quimica.udl.cat
Llicenciatura en Biotecnologia 
Grau en Ciència i Salut Animal Carmina Nogareda 973 00 3662 cnogareda@prodan.udl.cat
Màster en Sanitat i Producció Porcina
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària Antonio Michelena 973 70 2533 michelena@pvcf.udl.cat
Grau en Enginyeria Forestal Jorge Alcázar 973 70 2675 jalcazar@macs.udl.cat
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments Javier Arántegui 973 70 2595 arante@tecal.udl.cat
Màster en Enginyeria Agronòmica Antonio Michelena 973 70 2533 michelena@pvcf.udl.cat