Dues estudiantes del Grau de Biotecnologia guanyadores de premis del Consell Social de la UdL

Descarregar Pdf
Premi Biotec
Mireia Gou (esquerra) i Miriam Ceron (dreta)

Miriam Ceron, Graduada en Biotecnologia, guanyadora del Premi del Consell Social a Millor Treball Final de Grau de la ETSEA.

El Premi del Consell Social 2021 al Millor Treball Final del Grau de l’ETSEA, d’estudiants que continuen els seus estudis de màster a la UdL, ha estat atorgat a una estudiant del Grau en Biotecnologia.

El passat divendres 10 de desembre, es va realitzar l’acte de lliurament dels Premis del Consell Social 2021 de la Universitat de Lleida (UdL) als millors treballs finals de grau de cada facultat, per aquells estudiants que continuen els seus estudis de màster a la UdL.

En aquesta convocatòria 2021, el Consell Social ha decidit atorgar-li el reconeixement a Miriam Ceron Codorniu, graduada en Biotecnologia a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL, pel seu treball final de grau:

Métodos de obtención de péptidos bioactivos a partir de biorresiduos de la industria agroalimentaria”.

El qual ha estat tutorat per la professora Dra. Gemma Villorbina Noguera, del departament de Química, de la Universitat de Lleida.

Aquest treball és una revisió bibliogràfica centrada en els mètodes d’obtenció de pèptids bioactius a partir de residus agroalimentaris, residus rics en proteïnes que es podrien aprofitar per a l’obtenció de pèptids bioactius. Aquest fragments de proteïna, amb activitat biològica, poden tenir efectes beneficiosos en la salut i és de gran interès el seu ús en fàrmacs o aliments que poden millorar la qualitat de vida de les persones.

La conversió dels biorresidus a pèptids bioactius obtenint un producte d’alt valor afegit alhora que es redueix l’impacte mediambiental, contribueix en el model de la economia circular. Model adoptat per la Comissió Europea i que és considerat un prerequisit per assolir l’objectiu de la neutralitat climàtica i la pèrdua de biodiversitat.

Mireia Gou, Graduada en Biotecnologia, accèssit del Premi del Consell Social als millors treballs finals de grau d’estudiants que continuen els seus estudis cursant un màster a la Universitat de Lleida.

Dels treballs presentats a la convocatòria del 2021, el jurat ha decidit atorgar-li el reconeixement a la Mireia Gou Greoles, pel seu Treball Final de Grau titulat:

“Potencial de la nanotecnologia en les tecnologies innovadores d’envasat d’aliments”.

El qual ha estat tutorat pel professor Dr. Pedro Elez Martínez, del departament de Tecnologia d’aliments, de la Universitat de Lleida.

Aquest treball se centra en una de les aplicacions de la nanotecnologia que és una de les que actualment té més potencial, les tecnologies innovadores d’envasat d'aliments. Durant els darrers anys, les tecnologies d’envasat d'aliments estan creixent exponencialment, gràcies als múltiples beneficis que posseeixen.

En aquesta revisió es presenten les aplicacions que té la nanotecnologia en l’envasat i embalatge de productes alimentaris; es descriuen les tecnologies d’envasat innovadores; s’estudien els tipus de nanomaterials que s'utilitzen en envasat i, finalment, es descriu el marc legislatiu i normatiu i els possibles riscs de seguretat.