Constituïda la 'spin off' IPM Advice SL sobre control de males herbes impulsada per investigadors de l'ETSEA

Descarregar Pdf
IPM Advice
Imatge de la signatura
Investigadors del grup de recerca de Malherbologia i Ecologia Vegetal de l'ETSEA i Agrotecnio, van signar el passat dimarts 30 de novembre la constitució de la spin-off IPM Advice SL (www.ipmwise.es), que estarà gestionada pels investigadors i socis José M. Montull (administrador), Andreu Taberner, i Jordi Recasens, i tindrà la seua seu social al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

L'objectiu de la spin off IPM Advice SL és la prestació de serveis d'assessorament tècnic en control de males herbes a través del sistema de suport a la decisió IPMwise, la gestió d'assaigs tècnics i activitats de formació relacionades amb aquests àmbits.

Més informació:

http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Constituida-la-spin-off-IPM-Advice-SL-sobre-control-de-males-herbes/

https://agrotecnio.org/ca/2021/12/03/investigadors-dagrotecnio-creen-la-spin-off-ipm-advice-sl-per-a-lassessorament-en-el-control-de-males-herbes-en-cultius-extensius/